Publications

Page partly in Swedish/partly in English.

Publications of TRIEKOL are both reports (e.g. by CBM or Trafikverket), scientific papers and other publications (fact sheets, internal reports, seminar documentation etc.).

See the country flag for publication language. Most of the earlier publications (from TRIEKOL I and II) are written in Swedish.

Are railways detrimental to bird populations? A BDACI study on the construction of the Bothnia Line Railway
Author: Adriaan de Jong
Year of publication: 2019
Predicted impacts of transport infrastructure and traffic on bird conservation in Swedish Special Protection Areas
Author: J-O Helldin
Year of publication: 2019
Hur uppmärksammas ekologiska effekter av vägar och järnvägar inom naturvården? – innehållsanalys av bevarandeplaner för Natura 2000-områden
Calluna AB (16 sidor)
Författare: J-O Helldin & Simon Tytor
Publikationsår: 2017
Invasiva arter i infrastruktur
CBM:s skriftserie 98 (76 sidor)
Författare: Jörgen Wissman m.fl.
Publikationsår: 2016 (ny version december 2016)

Betydelsen av kraftledningsgator, skogsbilvägar och naturbetesmarker för fjärilar i olika landskapstyper
CBM:s skriftserie 97 (26 sidor)
Författare: Åke Berg m.fl.
Publikationsår: 2015

Vägarnas träd – om trädens skötsel, värdefulla strukturer och följearter
CBM:s skriftserie 93 (156 sidor)
Författare: Nicklas Jansson m.fl.
Publikationsår: 2015

Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur – Slutrapport
Trafikverket Rapport 2015:254 (126 sidor)
ISBN: 978-91-7467-894-9
Bilagor och kartbilder >>
Författare: Andreas Seiler m.fl.
Publiceringsår: 2015
Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur – en metodrapport (med preliminära data)
CBM:s skriftserie 88 (108 sidor)
Bilagor och kartbilder >>
Författare: Andreas Seiler m.fl.
Publikationsår: 2015
Icke-förhandlingsbara-biotoper – ett koncept för att undvika exploatering av små biotoper med oersättliga naturvärden
Trafikverket Rapport 2015:211 (22 sidor)
ISBN: 978-91-7467-851-2
Författare: J-O Helldin & Johanna Lundberg
Publiceringsår: 2015
Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald – en konceptuell modell för kommunikation och planering
Trafikverket Rapport 2015:210 (28 sidor)
ISBN: 978-91-7467-850-5
Författare: J-O Helldin m.fl.
Publiceringsår: 2015
Abundance of red-listed species in infrastructure habitats – ”responsibility species” as a priority-setting tool for transportation agencies ́ conservation action
Nature Conservation
(see also internal report on the subject)
Authors: Jan Olof Helldin et al.
Year of publication: 2015
Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för
Transportinfrastruktur
– en analys av väg- och järnvägsmiljöernas betydelse
för hotade arter

Intern rapport (27 sidor)
(Se även vetenskaplig artikel på ämnet)
Författare: Jörgen Wissman m.fl.
Publiceringsår: –
TRIEKOL-seminarium 2014 – material från seminariet
TRIEKOL anordnade den 4 december 2014 ett seminarium i Stockholm om ÅGP-arter i infrastrukturmiljöer.
Samverkansprojekt för biologisk mångfald i vatten
CBM:s skriftserie nr 85 (65 sidor)
Författare: Ursula Zinko m.fl.
Publikationsår: 2014

Samarbete – vägen till lyckade
naturvårdsprojekt i infrastrukturmiljön

CBM:s skriftserie nr 80 (52 sidor)
Författare: Mats Ottosson
Publiceringsår: 2014
Påkörda djur – trafikdödlighet ett växande naturvårdsproblem?
CBM:s skriftserie nr 77 (26 sidor)
Författare: J-O Helldin
Publiceringsår: 2013
Från vägkant till ängsvägkant – är det möjligt?
CBM:s skriftserie nr 76 (40 sidor)
Författare: Brita M. Svensson
Publiceringsår: 2013

Assessment of traffic noise impact in important bird sites in Sweden – a practical method for the regional scale
Oecologia Australis
(see also TRIEKOL reports about the method: CBM report 62 and 74)
Authors: Jan Olof Helldin et al.
Year of publication: 2013
Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – Slutrapport
CBM:s skriftserie 74 (40 sidor)
(Se även vetenskaplig artikel om metoden)
Författare: J-O Helldin
Publiceringsår: 2013

TRIEKOL-seminarium 2012 – presentationer
TRIEKOL anordnade den 23-24 maj 2012 ett seminarium i Stockholm med efterföljande exkursion.
Omgivningens potential för biologisk mångfald vid nyanläggning av vägar – ett exempel från väg 73
CBM:s skriftserie nr 70 (21 sidor)
Författare: Roger Svensson m.fl.
Publiceringsår: 2012

Nya vägar till artrikedom
CBM:s skriftserie 66 (40 sidor)
Författare: Mats Ottosson m.fl.
Publiceringsår: 2012

Konventionen om biologisk mångfald: Betydelse och implikationer för Sveriges transportsektor
CBM:s skriftserie 64 (48 sidor)
Författare: Torbjörn Ebenhard
Publiceringsår: 2012
Vegetation och flora i vägkanter – effekter av olika metoder för skötsel och underhåll
CBM:s skriftserie 63 (30 sidor)
Författare: Karin Runesson
Publiceringsår: 2012

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer – en metod för att identifiera konfliktpunkter
CBM:s skriftserie 62 (36 sidor)
(Se även vetenskaplig artikel om metoden)
Författare: Per Collinder m.fl.
Publiceringsår: 2012
Vägarnas värdefulla träd
CBM Faktablad (6 sidor)
Författare: Mats Ottosson m.fl.
Publiceringsår: 2012
Värdefulla träd längs vägar och järnvägar
CBM:s skriftserie 61 (42 sidor)
Författare: Niina Sallmén
Publiceringsår: 2012

Klövviltolyckor på järnväg: kunskapsläge, problemanalys och åtgärdsförslag
Trafikverket Rapport 2011:058 (84 sidor)
Författare: Andreas Seiler m.fl.
Publiceringsår: 2011
Vägar och järnvägar – barriärer i landskapet
CBM:s skriftserie 42 (32 sidor)
Författare: J-O Helldin m.fl.
Publiceringsår: 2010

Infrastrukturens biotoper – en refug för biologisk mångfald
CBM:s skriftserie 31 (24 sidor)
Författare: Tommy Lennartsson & Sofia Gylje
Publiceringsår: 2009
Mittbarriärer – en kunskapsöversikt
CBM:s skriftserie 28 (20 sidor)
Författare: Mattias Olsson
Publiceringsår: 2009