Biologisk mångfald i järnvägsmiljöer (seminarium 2019)

Title:

Biologisk mångfald i järnvägsmiljöer

Ett seminarium som Svenska IENE höll i Stockholm den 15 januari 2019, där nuvarande kunskapsläget, forskningsresultat och skötselförsök presenterades. 

(A Swedish seminar presenting current knowledge, research results and management trials, held in Stockholm January 15th, 2019.)

Published by:

Svenska IENE

Author:

Year of publication:

2019

|

Language:

Swedish

i

Pages:

p

Other:

All documentation from the seminar can be found on the seminar website