Relaterade projekt

Här presenterar vi några utvalda forskningsprojekt som på olika sätt relaterar till TRIEKOL:s forskning.

Viltsäker järnväg

Nya tekniska åtgärder för att förhindra djurpåkörning på järnväg.

Mer om projektet: www.viltochtrafik.se/sv_se/viltsakerjarnvag/

Projektledare/kontakt:

Andreas Seiler

Forskare, SLU Institutionen för ekologi

andreas.seiler@slu.se
seiler@wildlifeandtraffic.se
+46 (0) 703-47 26 43
+46 (0) 581-69 73 28

Artrik energiutvinning

Energiutvinning och ökad biologisk mångfald inom väg- och järnvägsområden.

Mer om projektet: www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall/sa-skotervi-vagar/underhall-av-vagkanter-for-miljo-och-sakerhet/pilotprojekt-om-artrik-energiutvinning-i-trelleborg-skurup-och-svedala/

Projektledare/kontakt:

Tobias Emilsson

Forskare, SLU Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

tobias.emilsson@slu.se
+46 (0) 40-41 50 61

Capture

Plattform för en effektivare hantering, analys och kategorisering samt förvaltning av bildmaterial från kamerastudier.

Mer om projektet: www.viltochtrafik.se/sv_se/capture/

Projektledare/kontakt:

Andreas Seiler

Forskare, SLU Institutionen för ekologi

andreas.seiler@slu.se
seiler@wildlifeandtraffic.se
+46 (0) 703-47 26 43
+46 (0) 581-69 73 28

EPIC ROADS

Projektet syftar till att förse europeiska tillsynsmyndigheter med en kunskapsbas och praktiska handledningar för konstruktion och underhåll av infrastrukturhabitat. 

Mer om projektet: cedr.eu/peb-research-call-2016-biodiversity