Teamet

Vårt forskningsteam

Andreas Seiler

Forskare, SLU Institutionen för ekologi

andreas.seiler@slu.se
seiler@wildlifeandtraffic.se
+46 (0) 703-47 26 43
+46 (0) 581-69 73 28

Anna Westin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

anna.westin@slu.se
+46 (0) 18-67 27 03

Emma Håkansson

Konsult, EnviroPlanning AB

Fabian Knufinke

Mastersstudent i viltekologi och viltförvaltning, Universität für Bodenkultur, Wien

fabian.knufinke@web.de
+49 1705-48 74 25

Isak Holmberg

Mastersstudent i zooekologi, Lunds universitet

isak95holmberg@gmail.com
+46 (0) 706-20 33 73

Jan Plue

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

jan.plue@slu.se
+46 (0) 18-67 25 79
+46 (0) 702-88 86 44

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22

Juliana Dániel Ferreira

Forskare, SLU Institutionen för stad och land

juliana.daniel.f@slu.se
+46 (0) 735-75 10 96

Magnus Stenmark

Forskare och konsult, Calluna AB

magnus.stenmark@calluna.se
+46 (0) 709-75 89 67

Manisha Bhardwaj

Forskare, SLU Institutionen för ekologi

manisha.bhardwaj@slu.se
+46 (0) 708-98 61 04

Marcus Elfström

Forskare och projektledare, EnviroPlanning AB

Mattias Olsson

Forskare och projektledare, EnviroPlanning AB

Rune Sørås

Postdoc, SLU Centrum för biologisk mångfald

rune.soras@slu.se
+46 (0) 18-67 25 31
+46 (0) 737-41 03 81

Tommy Lennartsson

Ekolog och docent, SLU Institutionen för stad och land

tommy.lennartsson@slu.se
+46 (0) 705-86 83 81

Tove Adelsköld

Miljökonsult och kommunikatör, Calluna AB

tove.adelskold@calluna.se
+46 (0) 10-303 91 79

Kontaktpersoner på Trafikverket

Johan Rydlöv

Nationell samordnare för biologisk mångfald och landskapsfrågor, Trafikverket

johan.rydlov@trafikverket.se
+46 (0) 767-86 49 56
+46 (0) 101-23 18 53

Frida Kumb

Miljöspecialist, Trafikverket

frida.a.kumb@trafikverket.se
+46 (0) 101-23 86 68

Mats Lindqvist

Miljöspecialist och infrastrukturekolog, Trafikverket

mats.lindqvist@trafikverket.se
+46 (0) 101-23 73 82

Torbjörn Nilsson

Miljöspecialist och strategisk samordnare natur, Trafikverket

Ulrika Lundin

Naturmiljöspecialist, Trafikverket

ulrika.lundin@trafikverket.se
+46 (0) 101-23 12 57