Välj en sida

Säkra viltstängselsystem

TRIEKOL 4

Bakgrund

Projektet studerar viltstängslets kostnadseffektivitet som olycksförebyggande åtgärd. Forskarna undersöker även betydelsen av kompletterande åtgärder som räknas in i ett viltstängselsystem, som till exempel:

  • viltuthopp
  • viltslussar
  • färister
  • säkrade stängselavslut
  • faunapassager.
Viltstängselsystem med betande renar

Renar bakom ett viltstängsel. Foto: J-O Helldin.

Aktiviteter

Effektsambanden mellan systemets utformning och förändring i viltolyckstal analyseras övergripande och på detaljnivå i utvalda fallstudier.

Samhällskostnader för vilt- och renolyckor och kostnader för planering, byggande och underhåll av åtgärder beräknas. Dessa sätts även i relation till genomsnittlig olycksminskande effekt för nyttoberäkningen av stängselsystem.

I utvalda åtgärdsobjekt studeras djurens reaktion på själva åtgärden eller eventuell trimning för att uppskatta trafiksäkerhetseffekter.

Resultat

Projektets resultat ska bidra till bättre och säkrare stängselsystem med hög kostnadseffektivitet.

Projektet kompletterar det pågående interna utvecklingsprojektet Stängselsystem med empiriska data och samband. Det bidrar därmed till uppdatering av styrdokument för åtgärdsplanering.

Publikationer och redovisningar

Projektet har resulterat i följande publikationer och redovisningar:

Inget har ännu publicerats i detta projekt.

Kontakt för detta projekt

Andreas Seiler

Forskare, SLU Institutionen för ekologi

andreas.seiler@slu.se
seiler@wildlifeandtraffic.se
+46 (0) 703-47 26 43
+46 (0) 581-69 73 28

Mattias Olsson

Forskare och projektledare, EnviroPlanning AB