Seminars and conferences

Seminarier och konferenser

TRIEKOL has arranged several national seminars and conferences over the years. It has often been done in collaboration with other organisations such as Swedish IENE and the Swedish Transport Administration. Read more about each event below.

TRIEKOL har arrangerat ett flertal nationella seminarier och konferenser under årens lopp. Det har ofta gjorts i samverkan med andra organisationer såsom Svenska IENE och Trafikverket. Läs mer om vart och ett av evenemangen nedan. 

2023

TRIEKOL-konferensen 2023

Vägar och järnvägar – hot och möjlighet för biologisk mångfald (Stockholm, 14-16 mars 2023)

2021

Webbinarium: Ekologisk kompensation

Ekologisk kompensation (Online, 6 oktober 2021)

Webbinarium: Värdefulla träd

Värdefulla träd vid vägar (Online, 21 april 2021)

TRIEKOL-webbinarium: Faunapassage i plan

Faunapassage i plan med viltvarningssystem – preliminära resultat från pågående studier (Online, 4 februari 2021)

2020

TRIEKOL-webbinarium: Viltpassager

Viltpassager – preliminära resultat från TRIEKOL (Online, 26 augusti 2020)

2019

Seminarium: Biologiska mångfald i järnvägsmiljöer

Biologisk mångfald i järnvägsmiljöer (Stockholm, 15 januari 2019)

2018

Seminar: Bats and infrastructure

Bats and infrastructure (Stockholm, 27-28 november 2018)

2017

Seminarium: Groddjur och infrastruktur

Groddjur och infrastruktur (Stockholm, 29 november 2017)

2016

Seminarium: Tillämpning av NVI-standard

Tillämpningen av standarden för naturvärdesinventering (NVI) (Stockholm, 9 mars 2016)

2015

Seminarium: Icke-förhandlingsbara biotoper

Icke-förhandlingsbara biotoper (Stockholm, 18 mars 2015)

2014

Seminarium: ÅGP-arter i infrastrukturmiljöer

Effektiv myndighetssamverkan för Grön infrastruktur och ÅGP (Stockholm, 4 december 2014)

2012

TRIEKOL-seminarium 2012

TRIEKOL-seminarium med exkursion (Stockholm, 23-24 maj 2012)

2011

Seminarium: Viltolyckor

Viltolyckor (Stockholm, 30 november 2011)

Konferenser: Ekologisk kompensation

Ekologisk kompensation (Umeå, april 2011, och Stockholm, oktober 2011)

2010

Seminarium: Grön infrastruktur

Grön infrastruktur (Stockholm, 11 november 2010)