Välj en sida

Groddjur och infrastruktur

Seminarium 29 november 2017 i Stockholm

Trafikverket och Svenska IENE-nätverket anordnade ett seminarium om groddjur och infrastruktur den 29 november 2017 i Stockholm. 

Seminariet var kostnadsfritt och vände sig till alla med intresse för groddjur och som vill bidra till att minska de problem som vägar och järnvägar utgör för dessa arter. Ett 50-tal personer deltog, med representation från bland annat Trafikverket, flera länsstyrelser, universitet och konsultfirmor.

Nedan återfinns programmet med länkar till presentationer och rapporter, och det finns även en lite utförligare summering av seminariet.

Arrangörer:

Programmet

Trafikverkets riktlinjer för att minska groddjurspåkörningar och barriäreffekter

Anders Sjölund & Niklas Kemi, Trafikverket

Se presentationen (PDF)

Se Temablad groddjur

Att anlägga grodpassager – erfarenheter från planering, projektering och byggande

Mats Lindqvist, Trafikverket

Se presentationen (PDF)

Population effects of road mitigation for amphibians in the Netherlands

Fabrice Ottburg, Wageningen Environmental Research

How effective are toad tunnels? (film om projektet)

Insatser för groddjur i Trafikverkets regions Syd

Per Nyström, Ekoll AB

Se presentationen (PDF)

Evakueringsrör för groddjur i kabelbrunnar – resultat från försök

Anita Wennström, Trafikverket

Se presentationen (PDF)

Uppföljning av groddjurstunnlar i Bromma och Värmdö

J-O Helldin, Calluna

Rapport från uppföljning Bromma/Kyrksjölöten (PDF)

Rapport från uppföljning Värmdö/Skeppsdalsström (PDF)

Volontärinsatser för att rädda groddjur från påkörning

Lili Päivärinta & Anne Crussell, Djurens ö

Kartläggning av groddjur via Grodans år-kampanjen

Isak Isaksson, Naturskyddsföreningen

Mer information

Summering av seminariet (version 2017-12-19)

Vid eventuella frågor, kontakta:

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22