Contact us

Coordinators

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22

Tommy Lennartsson

Ekolog och docent, SLU Institutionen för stad och land

tommy.lennartsson@slu.se
+46 (0) 705-86 83 81

Juliana Dániel Ferreira

Forskare, SLU Institutionen för stad och land

juliana.daniel.f@slu.se
+46 (0) 735-75 10 96

General questions

info@triekol.se

Nyhetsbrev

TRIEKOL har ett nyhetsbrev på svenska för alla intresserade, för att sprida och dela kunskaper, exempel och erfarenheter inom praktisk infrastrukturekologi. Anmäl dig till nyhetsbrevet eller bidra med innehåll