Välj en sida

Ekologisk kompensation

IENE-webbinarium – 6 oktober 2021 (Online)

Svenska IENE anordnade den 6 oktober ett halvdagswebbinarium om ekologisk kompensation inom infrastrukturområdet.

Kompensationsåtgärder blir ett allt viktigare verktyg för att nå miljömålen. Detta har varit fokus i Miljömålsrådets samverkansåtgärd Miljökompensation i transportinfrastruktur som avslutades under 2020.

Samverkansgruppen har bland annat lämnat förslag som ger Trafikverket möjligheter att teckna naturvårdsavtal i syfte att underlätta markåtkomst och långsiktigt säkerställande av kompensationsåtgärder. Ett mer flexibelt och målstyrt tänk vid planering av kompensationsåtgärder har också diskuterats.

Vid detta webbinarium presenterades resultatet av miljömålsåtgärden, aktuell forskning rörande ekologisk kompensation och praktiska åtgärder som kan fungera längs infrastruktur idag. Dessutom fick deltagarna höra om den metodutveckling som sker i England där man infört en helt ny lagstiftning med krav på ”Biodiversity net gain”.

Arrangör:

Ekologisk kompensation inom infrastrukturområdet var temat när Svenska IENE anordnade ett webbinarium den 6 oktober.

Ljungblåvinge. Foto: Anders Blomdahl

Programmet

Välkommen

J-O Helldin, Koordinator Svenska IENE

Introduktion

Malin Delvenne, WSP 

Se presentationen (PDF)

Miljökompensation i transportinfrastruktur

Resultat från myndighetssamverkan och landskapsperspektivet.

Johan Rydlöv, Trafikverket 

Se presentationen (PDF)

Vad tycker Skånes medborgare om utformning av ekologisk kompensation?

Resultat från forskningsprojektet MuniComp.

Scott Cole, WSP

Se presentationen (PDF)

Projektexempel från England

Biodiversity net gain – delivering gains for wildlife and green spaces for people by developing roads.

Tom Butterworth och Jonny Miller, WSP UK

Se presentationen (PDF)

Hur skapar vi biotoper för biologisk mångfald vid vägar?

Tommy Lennartsson och Jörgen Wissman, SLU/TRIEKOL 

Se presentationen (PDF)

Avslut och inspel till kommande IENE webbinarium

Malin Delvenne och Pernilla Vesterberg, WSP 

Se presentationen (PDF)

Mer information

Se program och inbjudan

Webbinariet hölls på svenska men en programpunkt hölls på engelska.

Vid eventuella frågor, kontakta:

  • Malin Delvenne, malin.delvenne@wsp.com
  • Pernilla Vesterberg, pernilla.vesterberg@wsp.com