Vägar och järnvägar – hot och möjlighet för biologisk mångfald

TRIEKOL-konferensen 2023 – 14-15 mars i Stockholm
Anmälan

Vilka hot och möjligheter innebär egentligen vägar och järnvägar för den biologiska mångfalden? Om just detta handlar den skandinaviska TRIEKOL-konferensen 2023, med bland annat resultatredovisning från forskningsprogrammet TRIEKOL III. 

Ett brett program

Vid denna konferens redovisar vi forskningen inom TRIEKOL 2018-2023 om bland annat faunapassager och skötsel av infrastrukturbiotoper. Konferensen ger också en överblick över Trafikverkets mål, riktlinjer och framtida arbete för naturmiljö.

Vi öppnar även programmet för presentationer av andra projekt, goda exempel och pågående forskning inom området infrastrukturekologi. Dessa presentationer kan vara både från Sverige och från våra grannländer.

Skandinavisk målgrupp

Konferensens målgrupp omfattar alla som arbetar med infrastrukturekologi i Sverige, Norge och Danmark. Deltagarna kan exempelvis vara konsulter inom miljö/infrastruktur, forskare och forskarstuderande, eller miljöspecialister, projektledare, planerare och andra roller inom myndigheter, kommuner etc.

Varmt välkommen till detta tillfälle att träffa andra verksamma inom infrastrukturekologi, ta del av nya resultat samt diskutera tillämpning och kommande forskning!

/ J-O Helldin och Tommy Lennartsson, SLU Centrum för biologisk mångfald, Programansvariga för TRIEKOL,
samt Anders Sjölund och Johan Rydlöv, Nationella samordnare Natur på Trafikverket

Arrangörer:

TRIEKOL-konferensen 2023

Program

Konferensen äger rum 14-15 mars 2023, samt med exkursion på förmiddagen 16 mars. 

Se preliminärt program för konferensdagarna.

Alla som vill kommer att beredas plats på någon av exkursionerna – val av exkursion görs under konferensen. 

 

Plats

World Trade Center, Stockholm.

Resa och logi ordnas enskilt. Närheten till Stockholms Centralstation erbjuder goda kommunikationer och många alternativa logimöjligheter samt restauranger och pubar på nära avstånd för eventuellt umgänge kvällstid.

Vi kan i dagsläget inte utlova någon möjlighet till deltagande online.

Anmälan

Du anmäler dig via Akademikonferens anmälningsformulär.

Deltagaravgift för de två konferensdagarna (självkostnadspris) är 1200 kr (exkl. VAT).

För exkursionsdagen kan eventuellt en mindre kostnad tillkomma.

Språk

Programmet hålls huvudsakligen på svenska/skandinaviska, men vissa presentationer kan bli på engelska. 

Mer information

Vid eventuella frågor eller förslag, kontakta:

J-O Helldin

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22