Ekologisk kompensation

Konferens i april (Umeå) respektive oktober (Stockholm) 2011

Under 2011 arrangerades två nationella konferenser om ekologisk kompensation i Umeå i april och i Stockholm i oktober.

Konferensernas syfte var att inleda en nationell dialog kring ekologisk kompensation och om det kan bli ett nytt verktyg i naturvårds- och miljöarbetet. Konferenserna fokuserade på om ekologisk kompensation kan tillämpas i samband med projekt som innebär förluster av miljöer i vardagslandskapet, det vill säga icke skyddade naturmiljöer.

Huvudarrangörer i Umeå var Trafikverket och Länsstyrelsen i Västerbottens län och lokala arrangörer var Enetjärn Natur AB, samt EnviroEconomics Sweden. Dessutom medverkade IENE, Centrum för biologisk mångfaldArtDatabanken vid SLU och Umeå kommun. I Stockholm var Trafikverket huvudarrangör, med Enetjärn Natur och EnviroEconomics Sweden som initiativtagare, och övriga stödjande organisationer var Länsstyrelsen i Stockholms län och Västerås stad.

Arrangörer:

Mer information

Inbjudan och program

Vid eventuella frågor, kontakta: