Viltpassager – preliminära resultat från TRIEKOL

Webbinarium 26 augusti 2020 (Online)

TRIEKOL anordnade den 26 augusti ett halvdagswebbinarium om viltpassager.

Inom forskningsprogrammet TRIEKOL studeras sedan några år hur vilt nyttjar broar över och under vägar och järnvägar. De broar som studeras finns i både norr och söder, och det handlar om såväl särskilda viltpassager som broar byggda för andra ändamål. Nyttjandet följs upp bland annat med hjälp av autokameror; fokus ligger på klövdjuren men även mindre arter ingår i analyserna.

Även om datainsamlingen ännu pågår och de slutliga resultaten inte är klara har ett antal delstudier och studentarbeten genomförts, vilka redan givit intressanta resultat, exempelvis om betydelsen av brodesign och mänskliga störningar. Eftersom planering och projektering av nya broar och viltpassager pågår på flera håll i landet är behovet av resultaten stort.

Vid det här webinariet presenterades preliminära resultat från TRIEKOL, och deltagarna diskuterade hur de kan tolkas och hur de kompletteras i de fortsatta studierna.

Arrangörer:

SLU, Trafikverket och TRIEKOL är arrangörer

Programmet

Inledning: Bakgrund, studieområden

J-O Helldin (Centrum för biologisk mångfald, SLU)

Metoder för kameraövervakning av faunapassager

Mattias Olsson (EnviroPlanning AB)

Vilteffektiviteten hos broar vid väg och järnväg

Emma Håkansson (Göteborgs universitet)

Using track beds to evaluate ungulate use of conventional underpasses

Manisha Bhardwaj (Institutionen för ekologi, SLU)

Temporal patterns of humans and ungulates at bridges: co-existence or disturbance?

Fabian Knufinke (BOKU, Wien)

Ekodukt Sandsjöbacka – funktion för däggdjur

Marcus Elfström (EnviroPlanning AB)

Utvärdera funktion via djurens beteenden – exemplen Vomb och Lemmeströtorp

Isak Holmberg (Lunds universitet)

Nystartad uppföljning E4 Sundsvall

Pernilla Vesterberg och Amanda Raud Westberg (Trafikverket)

Kommentar från Trafikverket

Anders Sjölund (Trafikverket)

Sammanfattning, frågor och diskussion

J-O Helldin (Centrum för biologisk mångfald, SLU)

Webinariet spelades in och kan ses i efterhand här via SLU Play.

Mer information

Vid eventuella frågor, kontakta:

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22