Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur – Slutrapport

Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur – Slutrapport

Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur – Slutrapport  Title: Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur – Slutrapport  Published by: Swedish Transport Administration (Trafikverket Rapport 2015:254)  Author: Andreas Seiler et al.   Year of...
Icke-förhandlingsbara-biotoper

Icke-förhandlingsbara-biotoper

Icke-förhandlingsbara-biotoper – ett koncept för att undvika exploatering av små biotoper med oersättliga naturvärden  Title: Icke-förhandlingsbara-biotoper – ett koncept för att undvika exploatering av små biotoper med oersättliga naturvärden  Published by: Swedish...