Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald

Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald

Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald – en konceptuell modell för kommunikation och planering  Title: Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald – en konceptuell modell för kommunikation och planering  Published by: Swedish Transport...
Abundance of red-listed species in infrastructure habitats

Abundance of red-listed species in infrastructure habitats

Abundance of red-listed species in infrastructure habitats – ”responsibility species” as a priority-setting tool for transportation agencies ́ conservation action  Title: Abundance of red-listed species in infrastructure habitats – ”responsibility species” as a...
Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för Transportinfrastruktur

Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för Transportinfrastruktur

Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för Transportinfrastruktur – en analys av väg- och järnvägsmiljöernas betydelse för hotade arter  Title: Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för Transportinfrastruktur– en analys av väg- och järnvägsmiljöernas betydelse för hotade arter...