Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för
Transportinfrastruktur
– en analys av väg- och järnvägsmiljöernas betydelse
för hotade arter

Title:

Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för Transportinfrastruktur
– en analys av väg- och järnvägsmiljöernas betydelse för hotade arter

Published by:

TRIEKOL (Internal report)

Author:

Jörgen Wissman et al. 

Year of publication:

2015

|

Language:

Swedish

i

Pages:

27

p

Other:

See scientific article on the same topic, Jan Olof Helldin et al. 2015