Icke-förhandlingsbara biotoper – ett koncept för att undvika exploatering av små biotoper med oersättliga naturvärden

icke-förhandlingsbara biotoper

Title:

Icke-förhandlingsbara-biotoper – ett koncept för att undvika exploatering av små biotoper med oersättliga naturvärden

Published by:

Swedish Transport Administration (Trafikverket Rapport 2015:211)

Author:

J-O Helldin & Johanna Lundberg 

Year of publication:

2015

|

Language:

Swedish

i

Pages:

22

p

Other:

ISBN: 978-91-7467-851-2