Värdefulla träd vid vägar (IENE-webbinarium)

Title:

Värdefulla träd vid vägar

Ett svenskt webbinarium anordnat tillsammans med Svenska IENE med redovisning av resultat från CBM:s arbete och för att sätta värdefulla träd i infrastruktur i ett sammanhang, både i ett ekologiskt och ett datahanteringsperspektiv. Hölls online den 21 april 2021. 

A Swedish webinar presenting CBM results of work about valuable trees and putting them in a context, both in an ecological and a data management perspective. Held online on April 21, 2021.

Published by:

Svenska IENE

Author:

Speakers: J-O Helldin, Eva Ditlevsen, Chantal Pradines, Anna Westin, Tommy Lennartsson, Karin Sandberg, Jörgen Wissman

Year of publication:

2021

|

Language:

Mainly in Swedish, some parts in English

i

Pages:

0

p

Other:

Mer information och länkar till presentationerna från webbinariet finns på Svenska IENE:s hemsida

TRIEKOL

Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Målet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet.

PRENUMERERA: ta del av nyheter från TRIEKOL-forskningen genom e-postlistan för Svenska IENE.

KONTAKTA OSS: info@triekol.se