Faunapassager vid vägar och järnvägar

Faunapassager vid vägar och järnvägar

Faunapassager vid vägar och järnvägar  Title: Faunapassager vid vägar och järnvägar  Published by: Fauna & flora, 118(4)  Author: J-O Helldin et al.  Year of publication: 2023 | Language: Swedish i Pages: 8 p Other: – All publications TRIEKOL...
Effekt av faunaskärm ovan faunaport Vomb

Effekt av faunaskärm ovan faunaport Vomb

Effekter av faunaskärm ovan faunaport Vomb  Title: Miljöuppföljning – Effekter av faunaskärm utmed väg 11 ovan faunaport Vomb  Published by: Trafikverket  Author: Marcus Elfström  Year of publication: 2023 | Language: Swedish i Pages: 32 p Other: – All...
Several small wildlife crossing structures or single large?

Several small wildlife crossing structures or single large?

Are several small wildlife crossing structures better than a single large? Arguments from the perspective of large wildlife conservation  Title: Are several small wildlife crossing structures better than a single large? Arguments from the perspective of large...
Uppföljning: viltanvändning av broar vid E4 Sundsvall

Uppföljning: viltanvändning av broar vid E4 Sundsvall

Uppföljning av viltets användning av broar vid E4 Sundsvall  Title: Uppföljning av viltets användning av broar vid E4 Sundsvall – med särskilt fokus på smala broar och mänskliga störningar  Published by: Swedish Transport Administration (Trafikverket)  Author:...
Tvekande hjortdjur – studie av två passagers effektivitet

Tvekande hjortdjur – studie av två passagers effektivitet

Tvekande hjortdjur - studie av två passagers effektivitet  Title: Tvekande hjortdjur: En beteendeekologisk studie av rådjur och dovhjort för att bedöma effektiviteten av en faunaport och en ekodukt i Skåne, Sverige  Published by: Lund university  Author: Isak...