Uppföljning: viltanvändning av broar vid E4 Sundsvall

Uppföljning: viltanvändning av broar vid E4 Sundsvall

Uppföljning av viltets användning av broar vid E4 Sundsvall  Title: Uppföljning av viltets användning av broar vid E4 Sundsvall – med särskilt fokus på smala broar och mänskliga störningar  Published by: Swedish Transport Administration (Trafikverket)  Author:...
Påverkan på fauna – ny väg vid faunabro

Påverkan på fauna – ny väg vid faunabro

Påverkan på fauna av ny väg vid faunabro  Title: Påverkan på faunan av ny väg vid faunabron i Mertainen  Published by: TRIEKOL  Author: Andreas Öhlund & J-O Helldin   Year of publication: 2020 | Language: Swedish i Pages: 6 p Other: PM All...