Effekt av faunaskärm ovan faunaport Vomb

Effekt av faunaskärm ovan faunaport Vomb

Effekter av faunaskärm ovan faunaport Vomd  Title: Miljöuppföljning – Effekter av faunaskärm utmed väg 11 ovan faunaport Vomb  Published by: Trafikverket  Author: Marcus Elfström  Year of publication: 2023 | Language: Swedish i Pages: 32 p Other: – All...
Uppföljning: viltanvändning av broar vid E4 Sundsvall

Uppföljning: viltanvändning av broar vid E4 Sundsvall

Uppföljning av viltets användning av broar vid E4 Sundsvall  Title: Uppföljning av viltets användning av broar vid E4 Sundsvall – med särskilt fokus på smala broar och mänskliga störningar  Published by: Swedish Transport Administration (Trafikverket)  Author:...