Uppföljning av viltets användning av broar vid E4 Sundsvall

Title:

Uppföljning av viltets användning av broar vid E4 Sundsvall – med särskilt fokus på smala broar och mänskliga störningar

Published by:

Swedish Transport Administration (Trafikverket)

Author:

Amanda Raud Westberg & Angelia Ellvin

Year of publication:

2021

|

Language:

Swedish (English summary at page 5)

i

Pages:

34

p

Other:

 –