Faunapassager vid vägar och järnvägar

Title:

Faunapassager vid vägar och järnvägar

Published by:

Fauna & flora, 118(4)

Author:

J-O Helldin et al.

Year of publication:

2023

|

Language:

Swedish

i

Pages:

8

p

Other:

TRIEKOL

Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Målet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet.

PRENUMERERA: ta del av nyheter från TRIEKOL-forskningen genom e-postlistan för Svenska IENE.

KONTAKTA OSS: info@triekol.se