Effekter av faunaskärm ovan faunaport Vomb

Omslag till rapporten Miljöuppföljning – Effekter av faunaskärm utmed väg 11 ovan faunaport Vomb

Title:

Miljöuppföljning – Effekter av faunaskärm utmed väg 11 ovan faunaport Vomb

Published by:

Trafikverket

Author:

Marcus Elfström

Year of publication:

2023

|

Language:

Swedish

i

Pages:

32

p

Other:

TRIEKOL

Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Målet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet.

PRENUMERERA: ta del av nyheter från TRIEKOL-forskningen genom e-postlistan för Svenska IENE.

KONTAKTA OSS: info@triekol.se