Hur uppmärksammas ekologiska effekter av vägar och järnvägar inom naturvården? – innehållsanalys av bevarandeplaner för Natura 2000-områden

Title:

Hur uppmärksammas ekologiska effekter av vägar och järnvägar inom naturvården? – innehållsanalys av bevarandeplaner för Natura 2000-områden

Published by:

Calluna AB

Author:

J-O Helldin & Simon Tytor

Year of publication:

2017

|

Language:

Swedish

i

Pages:

16

p

Other:

 –