Värdefulla träd vid vägar och i landskapet

Title:

Värdefulla träd vid vägar och i landskapet – ett historiskt-ekologiskt perspektiv

 

Published by:

Svenska IENE / TRIEKOL

Author:

Speakers: Anna Westin & Tommy Lennartsson 

Year of publication:

2021

|

Language:

Swedish

i

Pages:

30

p

Other:

PPT-presentation from a Swedish webinar held on April 21, 2021. More information about the webinar can be found here

TRIEKOL

Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Målet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet.

PRENUMERERA: ta del av nyheter från TRIEKOL-forskningen genom e-postlistan för Svenska IENE.

KONTAKTA OSS: info@triekol.se