Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald

Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald

Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald – en konceptuell modell för kommunikation och planering  Title: Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald – en konceptuell modell för kommunikation och planering  Published by: Swedish Transport...
A conceptual model of transportation impacts

A conceptual model of transportation impacts

A conceptual model of transportation impacts (Poster)  Title: A conceptual model of transportation impacts as a communication and planning tool   Published by: TRIEKOL  Author: J-O Helldin et al.  Year of publication: 2013 | Language: English/Swedish i Pages: 1 p...