Infrastructure and traffic impacts on bird conservation in SPA

Infrastructure and traffic impacts on bird conservation in SPA

Infrastructure and traffic impacts on bird conservation in SPA  Title: Predicted impacts of transport infrastructure and traffic on bird conservation in Swedish Special Protection Areas  Published by: Nature Conservation  Author: J-O Helldin  Year of publication:...
Mörkertal i viltolycksstatistiken

Mörkertal i viltolycksstatistiken

Mörkertal i viltolycksstatistiken: resultat från enkätundersökning och analyser av olycksdata  Title: Mörkertal i viltolycksstatistiken: resultat från enkätundersökning och analyser av olycksdata  Published by: Swedish Transport Administration (Trafikverket) ...
Invasiva arter i infrastruktur

Invasiva arter i infrastruktur

Invasiva arter i infrastruktur  Title: Invasiva arter i infrastruktur  Published by: SLU, Swedish Biodiversity Centre, CBM (CBM:s skriftserie: 98)  Author: Jörgen Wissman et al.   Year of publication: 2016 | Language: Swedish i Pages: 76 p Other:  – All...