Kunskapsbrister för hantering av invasiva främmande växter

Title:

Kritiska kunskapsbrister för en effektiv hantering av invasiva främmande växter i transportinfrastruktur

Published by:

TRIEKOL

Author:

Tommy Lennartsson et al.

Year of publication:

2021

|

Language:

Swedish

i

Pages:

14

p

Other:

 –