Ungulate use of an at-grade fauna passage and roadside animal detection system

Klövdjurs användning av en faunapassage i plan med viltvarningssystem

Title:

Ungulate use of an at-grade fauna passage and roadside animal detection system: A pilot study from Southern Sweden

Published by:

Frontiers in Environmental Science

Author:

Bhardwaj et al.

Year of publication:

2022

|

Language:

English

i

Pages:

15

p

Other:

TRIEKOL

Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Målet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet.

PRENUMERERA: ta del av nyheter från TRIEKOL-forskningen genom e-postlistan för Svenska IENE.

KONTAKTA OSS: info@triekol.se