Samverkansprojekt för biologisk mångfald i vatten

Samverkansprojekt för biologisk mångfald i vatten

Samverkansprojekt för biologisk mångfald i vatten  Title: Samverkansprojekt för biologisk mångfald i vatten  Published by: SLU, Swedish Biodiversity Centre, CBM (CBM:s skriftserie: 85)  Author: Ursula Zinko et al.   Year of publication: 2014 | Language: Swedish i...
Klövviltolyckor på järnväg

Klövviltolyckor på järnväg

Klövviltolyckor på järnväg: kunskapsläge, problemanalys och åtgärdsförslag  Title: Klövviltolyckor på järnväg: kunskapsläge, problemanalys och åtgärdsförslag  Published by: Swedish Transport Administration (Trafikverket Rapport 2011:058)  Author: Andreas Seiler et...