Vägar och järnvägar – barriärer i landskapet

Vägar och järnvägar – barriärer i landskapet

Vägar och järnvägar - barriärer i landskapet  Title: Vägar och järnvägar – barriärer i landskapet  Published by: SLU, Swedish Biodiversity Centre, CBM (CBM:s skriftserie: 42)  Author: J-O Helldin et al.  Year of publication: 2010 | Language: Swedish i Pages:...
Mittbarriärer – en kunskapsöversikt

Mittbarriärer – en kunskapsöversikt

Mittbarriärer - en kunskapsöversikt  Title: Mittbarriärer – en kunskapsöversikt  Published by: SLU, Swedish Biodiversity Centre, CBM (CBM:s skriftserie: 28)  Author: Mattias Olsson  Year of publication: 2009 | Language: Swedish i Pages: 20 p Other:  –...