Vägar och järnvägar - barriärer i landskapet

Title:

Vägar och järnvägar – barriärer i landskapet

Published by:

SLU, Swedish Biodiversity Centre, CBM (CBM:s skriftserie: 42)

Author:

J-O Helldin et al.

Year of publication:

2010

|

Language:

Swedish

i

Pages:

32

p

Other: