Välj en sida

Klövdjurens nyttjande av faunapassage i plan med viltvarningssystem

Title:

Klövdjurens nyttjande av faunapassage i plan med viltvarningssystem – En pilotstudie från väg 108 Sjödiken

Published by:

Swedish Transport Administration (Trafikverket Rapport 2023:173)

Author:

Mattias Olsson et al.

Year of publication:

2023

|

Language:

Swedish

i

Pages:

13

p

Other: