Klövdjurens nyttjande av faunapassage i plan med viltvarningssystem

Title:

Klövdjurens nyttjande av faunapassage i plan med viltvarningssystem – En pilotstudie från väg 108 Sjödiken

Published by:

Swedish Transport Administration (Trafikverket Rapport 2023:173)

Author:

Mattias Olsson et al.

Year of publication:

2023

|

Language:

Swedish

i

Pages:

13

p

Other:

TRIEKOL

Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Målet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet.

PRENUMERERA: ta del av nyheter från TRIEKOL-forskningen genom e-postlistan för Svenska IENE.

KONTAKTA OSS: info@triekol.se