Improving infrastructure habitats along roads (CEDR)

Improving infrastructure habitats along roads (CEDR)

Improving infrastructure habitats along roads (CEDR)  Title: EPIC roads – Ecology in practice, preliminary results: Improving infrastructure habitats along roads – Practical Guidelines Ecology in practice: Improving infrastructure habitats along roads Improving...
Uppföljning: viltanvändning av broar vid E4 Sundsvall

Uppföljning: viltanvändning av broar vid E4 Sundsvall

Uppföljning av viltets användning av broar vid E4 Sundsvall  Title: Uppföljning av viltets användning av broar vid E4 Sundsvall – med särskilt fokus på smala broar och mänskliga störningar  Published by: Swedish Transport Administration (Trafikverket)  Author:...
Kunskapsbrister för hantering av invasiva främmande växter

Kunskapsbrister för hantering av invasiva främmande växter

Kunskapsbrister för hantering av invasiva främmande växter  Title: Kritiska kunskapsbrister för en effektiv hantering av invasiva främmande växter i transportinfrastruktur  Published by: TRIEKOL  Author: Tommy Lennartsson et al.  Year of publication: 2021 |...