Improving infrastructure habitats along roads (CEDR)

Published by:

CEDR (Conference of European Directors of Roads)

Author:

See attachments

Year of publication:

2021 (preliminary versions)

|

Language:

English

i

Pages:

p

Other:

TRIEKOL reserarchers has collaborated with CEDR in the project EPIC Roads and contributed to these knowledge summaries and guidelines for biodiversity in road verges.

TRIEKOL

Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Målet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet.

PRENUMERERA: ta del av nyheter från TRIEKOL-forskningen genom e-postlistan för Svenska IENE.

KONTAKTA OSS: info@triekol.se