Faunapassage i plan med viltvarningssystem – preliminära resultat från pågående studier (IENE-webbinarium)

Title:

Faunapassage i plan med viltvarningssystem – preliminära resultat från pågående studier

Ett svenskt webbinarium anordnat tillsammans med Svenska IENE om faunapassager, där preliminära resultat från pågående studier inom TRIEKOL presenterades. Hölls online den 4 februari 2021. 

A Swedish webinar presenting preliminary results from ongoing studies about fauna passages from the TRIEKOL research program, held online on February 4, 2021.

Published by:

Svenska IENE

Author:

Speakers: Mattias Olsson, Gunilla Thyni, Peter Thorander, Isak Holmberg, Marcus Elfström, Anders Sjölund, J-O Helldin

Year of publication:

2021

|

Language:

Swedish

i

Pages:

0

p

Other:

Mer information och länk till inspelningen från webbinariet finns på Svenska IENE:s hemsida

TRIEKOL

Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Målet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet.

PRENUMERERA: ta del av nyheter från TRIEKOL-forskningen genom e-postlistan för Svenska IENE.

KONTAKTA OSS: info@triekol.se