Välj en sida

Så har blomsterlupin spridit sig i Mellansverige

Title:

Så har blomsterlupin spridit sig i Mellansverige

Published by:

Svensk Botanisk Tidskrift 116:2 (2022)

Author:

J-O Helldin et al.

Year of publication:

2022

|

Language:

Swedish, with English summary

i

Pages:

8

p

Other:

TRIEKOL

Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Målet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet.

PRENUMERERA: ta del av nyheter från TRIEKOL-forskningen genom e-postlistan för Svenska IENE.

KONTAKTA OSS: info@triekol.se