Viltpassager – preliminära resultat från TRIEKOL (IENE-webbinarium)

Title:

Viltpassager – preliminära resultat från TRIEKOL

Ett svenskt webbinarium anordnat tillsammans med Svenska IENE om viltpassager, där preliminära resultat från pågående studier inom TRIEKOL presenterades. Hölls online den 26 augusti 2020. 

A Swedish webinar presenting preliminary results from ongoing studies about wildlife passages from the TRIEKOL research program, held online on August 26, 2020.

Published by:

Svenska IENE

Author:

Speakers: J-O Helldin, Mattias Olsson, Emma Håkansson, Manisha Bhardwaj, Fabian Knufinke, Marcus Elfström, Isak Holmberg, Pernilla Vesterberg, Amanda Raud Westberg, Anders Sjölund

Year of publication:

2020

|

Language:

Mainly in Swedish, some parts in English

i

Pages:

0

p

Other:

Mer information och länk till inspelningen från webbinariet finns på Svenska IENE:s hemsida

TRIEKOL

Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Målet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet.

PRENUMERERA: ta del av nyheter från TRIEKOL-forskningen genom e-postlistan för Svenska IENE.

KONTAKTA OSS: info@triekol.se