Bortgrävning av blomsterlupin i vägkanter

Bortgrävning av blomsterlupin i vägkanter

Bortgrävning av blomsterlupin i vägkanter  Title: Bortgrävning av blomsterlupin i vägkanter – utvärdering av åtgärdseffekter  Published by: SLU, Swedish Biodiversity Centre, CBM (CBM:s skriftserie: 128)  Author: J-O Helldin et al.  Year of publication: 2023...
Så har blomsterlupin spridit sig i Mellansverige

Så har blomsterlupin spridit sig i Mellansverige

Så har blomsterlupin spridit sig i Mellansverige  Title: Så har blomsterlupin spridit sig i Mellansverige  Published by: Svensk Botanisk Tidskrift 116:2 (2022)  Author: J-O Helldin et al.  Year of publication: 2022 | Language: Swedish, with English summary i...
Inventeringsmetod för blomsterlupin

Inventeringsmetod för blomsterlupin

Inventeringsmetod för blomsterlupin  Title: Inventeringsmetod för blomsterlupin i vägkanter  Published by: SLU, Swedish Biodiversity Centre  Author: J-O Helldin et al.  Year of publication: 2024 | Language: Swedish i Pages: 10 p Other: – All...
Kunskapsbrister för hantering av invasiva främmande växter

Kunskapsbrister för hantering av invasiva främmande växter

Kunskapsbrister för hantering av invasiva främmande växter  Title: Kritiska kunskapsbrister för en effektiv hantering av invasiva främmande växter i transportinfrastruktur  Published by: TRIEKOL  Author: Tommy Lennartsson et al.  Year of publication: 2021 |...
Invasiva arter i infrastruktur

Invasiva arter i infrastruktur

Invasiva arter i infrastruktur  Title: Invasiva arter i infrastruktur  Published by: SLU, Swedish Biodiversity Centre, CBM (CBM:s skriftserie: 98)  Author: Jörgen Wissman et al.   Year of publication: 2016 | Language: Swedish i Pages: 76 p Other:  – All...