Roadside habitats and biodiversity conservation

Title:

Roadside habitats and biodiversity conservation – a literature review with focus on vascular plants and arthropods

Published by:

SLU, Swedish Biodiversity Centre, CBM (CBM:s skriftserie: 126)

Author:

Tommy Lennartsson et al.

Year of publication:

2023

|

Language:

English

i

Pages:

160

p

Other:

TRIEKOL

Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Målet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet.

PRENUMERERA: ta del av nyheter från TRIEKOL-forskningen genom e-postlistan för Svenska IENE.

KONTAKTA OSS: info@triekol.se