TRIEKOL

Infrastrukturekologi

TRIEKOL – Applied Road and Rail Ecology är Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Målet med forskningsprogrammet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet.

Arbetet inom programmet har en direkt koppling till Trafikverkets pågående verksamhet och resultaten används för utveckling av nya riktlinjer, planering av nya investeringsprojekt, samt vid utveckling av drift och underhåll av befintliga vägar och järnvägar.

TRIEKOL har nu påbörjat sin tredje programperiod, vilken omfattar åren 2017-2022. Programmet är indelat i ett flertal delprojekt inom de två områdena Djur och Infrastrukturbiotoper. Se Tidigare arbete för att ta del av resultaten från TRIEKOL I och II under perioden 2009-2015.

Nyheter och kontakt

Vill du ta del av nyheter från TRIEKOL-forskningen, anslut dig till e-postlistan för svenska IENE-nätverket.

För ytterligare information om TRIEKOL, kontakta:

J-O Helldin, projektledare
Centrum för biologisk mångfald, SLU
E-post: j-o.helldin(at)slu.se
Telefon: 018-67 27 24, 070-607 53 22

Tommy Lennartsson, stf projektledare
Centrum för biologisk mångfald, SLU
E-post: tommy.lennartsson(at)slu.se
Telefon: 018-67 24 36, 070-586 83 81