TRIEKOL

Infrastrukturekologi

In English >>

TRIEKOL – Applied Road and Rail Ecology är Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Målet med forskningsprogrammet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet.

Arbetet inom programmet har en direkt koppling till Trafikverkets pågående verksamhet och resultaten används för utveckling av nya riktlinjer, planering av nya investeringsprojekt, samt vid utveckling av drift och underhåll av befintliga vägar och järnvägar.

TRIEKOL har nu påbörjat sin tredje programperiod, vilken omfattar åren 2017-2022. Se Tidigare arbete för att ta del av resultaten från TRIEKOL I och II under perioden 2009-2015.

AKTUELLT! Den 26 augusti 2020 hålls ett webinarium tillsammans med Svenska IENE om viltpassager. Vi presenterar preliminära resultat från pågående studier inom TRIEKOL.
>> Mer information finns på Svenska IENEs hemsida.

Denna hemsida är tillgänglig både på svenska och engelska. Växla språk genom länkarna “På svenska” och “In English” högst upp på varje sida.