TRIEKOL

I en planeringsfas

TRIEKOL (TRansportInfrastrukturEKOLogi) är Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Målet med forskningsprogrammet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet. Arbetet inom programmet har en direkt koppling till Trafikverkets pågående verksamhet och resultaten används för utveckling av nya riktlinjer, planering av nya investeringsprojekt, samt vid drift och underhåll av befintliga vägar och järnvägar.

Under år 2016 befinner sig TRIEKOL i en planeringsfas inför den kommande programperioden 2017-2021. Mer information kommer framöver här på hemsidan. För att ta del av resultaten från TRIEKOL-perioden 2009-2015, se Tidigare verksamhet och Publikationer.

Kontakt

För ytterligare information, kontakta J-O Helldin, Calluna AB (e-post: j-o.helldin(at)calluna.se alt. telefon: 070 6075322).