Hem

TRIEKOL (TRansportInfrastrukturEKOLogi) är ett forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Programmet koordinerades av SLU och Calluna AB med finansiering av Trafikverket under 2009 – 2015.

Målet med forskningsprogrammet TRIEKOL var att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla och om möjligt förbättra ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet. Arbetet inom programmet har i regel haft en direkt koppling till Trafikverkets pågående verksamhet och resultaten används för utveckling av nya riktlinjer, planering av nya investeringsprojekt, samt vid drift/underhåll av befintliga vägar och järnvägar.

OBS: Denna webbsida är under ombyggnad och kommer att kompletteras med fler resultat från programmet. För mer information kontakta:

Andreas Seiler, SLU, andreas.seiler@slu.se, tfn 0581-69 73 28 eller
J-O Helldin, Calluna AB, j-o.helldin@calluna.se, tfn 070 6075322

 

logo_slu_rgb  logo_CBM_sv   logo_calluna_rgb

TRAFIKVERKET_SVE_cmyk