Välj en sida

TRIEKOL har nu startat ett nyhetsbrev för att dela information om TRIEKOLs forskning och även andras kunskaper, exempel och erfarenheter inom praktisk infrastrukturekologi. Alla uppmanas därför att dela med sig av relevanta projekt, resultat, rapporter mm. Skicka dina förslag med kort text och bildförslag till nyhetsbrev@triekol.se.

Det första nyhetsbrevet utkom den 1 februari 2024. Vi siktar på nyhetsbrev max en gång i månaden och bara då det är motiverat.

Läs mer om nyhetsbrevet och anmäl dig till kommande utskick.

TRIEKOLs nya projekt