TRIEKOL-konferens i mars 2023

Konferens om infrastrukturekologi Vilka hot och möjligheter innebär egentligen vägar och järnvägar för den biologiska mångfalden? Om just detta handlar den skandinaviska TRIEKOL-konferensen 2023. Programmet innehåller bland annat resultatredovisning från...