TRIEKOL-konferensen 2023

Konferens om infrastrukturekologi

Vilka hot och möjligheter innebär egentligen vägar och järnvägar för den biologiska mångfalden? Om just detta handlar den skandinaviska TRIEKOL-konferensen 2023. Programmet innehåller bland annat resultatredovisning från forskningsprogrammet TRIEKOL III. Arrangörer för konferensen är SLU, Trafikverket och TRIEKOL.

Läs mer om temat, se programmet och anmäl dig på konferensens egen sida: