Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för Transportinfrastruktur

Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för Transportinfrastruktur

Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för Transportinfrastruktur – en analys av väg- och järnvägsmiljöernas betydelse för hotade arter  Title: Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för Transportinfrastruktur– en analys av väg- och järnvägsmiljöernas betydelse för hotade arter...
TRIEKOL-seminarium 2014

TRIEKOL-seminarium 2014

TRIEKOL-seminarium 2014 – material från seminariet  Title: TRIEKOL-seminarium 2014 – material från seminariet  Published by: TRIEKOL  Author: –  Year of publication: 2014 | Language: Swedish i Pages: – p Other: – All...
Samverkansprojekt för biologisk mångfald i vatten

Samverkansprojekt för biologisk mångfald i vatten

Samverkansprojekt för biologisk mångfald i vatten  Title: Samverkansprojekt för biologisk mångfald i vatten  Published by: SLU, Swedish Biodiversity Centre, CBM (CBM:s skriftserie: 85)  Author: Ursula Zinko et al.   Year of publication: 2014 | Language: Swedish i...
A conceptual model of transportation impacts

A conceptual model of transportation impacts

A conceptual model of transportation impacts (Poster)  Title: A conceptual model of transportation impacts as a communication and planning tool   Published by: TRIEKOL  Author: J-O Helldin et al.  Year of publication: 2013 | Language: English/Swedish i Pages: 1 p...