Abundance of red-listed species in infrastructure habitats

Abundance of red-listed species in infrastructure habitats

Abundance of red-listed species in infrastructure habitats – ”responsibility species” as a priority-setting tool for transportation agencies ́ conservation action  Title: Abundance of red-listed species in infrastructure habitats – ”responsibility species” as a...
Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för Transportinfrastruktur

Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för Transportinfrastruktur

Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för Transportinfrastruktur – en analys av väg- och järnvägsmiljöernas betydelse för hotade arter  Title: Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för Transportinfrastruktur– en analys av väg- och järnvägsmiljöernas betydelse för hotade arter...
TRIEKOL-seminarium 2014

TRIEKOL-seminarium 2014

TRIEKOL-seminarium 2014 – material från seminariet  Title: TRIEKOL-seminarium 2014 – material från seminariet  Published by: TRIEKOL  Author: –  Year of publication: 2014 | Language: Swedish i Pages: – p Other: – All...
Samverkansprojekt för biologisk mångfald i vatten

Samverkansprojekt för biologisk mångfald i vatten

Samverkansprojekt för biologisk mångfald i vatten  Title: Samverkansprojekt för biologisk mångfald i vatten  Published by: SLU, Swedish Biodiversity Centre, CBM (CBM:s skriftserie: 85)  Author: Ursula Zinko et al.   Year of publication: 2014 | Language: Swedish i...