A conceptual model of transportation impacts

A conceptual model of transportation impacts

A conceptual model of transportation impacts (Poster)  Title: A conceptual model of transportation impacts as a communication and planning tool   Published by: TRIEKOL  Author: J-O Helldin et al.  Year of publication: 2013 | Language: English/Swedish i Pages: 1 p...
Från vägkant till ängsvägkant – är det möjligt?

Från vägkant till ängsvägkant – är det möjligt?

Från vägkant till ängsvägkant – är det möjligt?  Title: Från vägkant till ängsvägkant – är det möjligt?  Published by: SLU, Swedish Biodiversity Centre, CBM (CBM:s skriftserie: 76)  Author: Britta M. Svensson  Year of publication: 2013 | Language: Swedish i Pages:...
Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – Slutrapport

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – Slutrapport

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – Slutrapport  Title: Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – Slutrapport  Published by: SLU, Swedish Biodiversity Centre, CBM (CBM:s skriftserie: 74)  Author: J-O Helldin   Year of publication: 2013 | Language:...