Buller i naturområden

Buller i naturområden

Buller i naturområden TRIEKOL I-II Både människor och djur påverkas negativt av trafikbuller och hittills har detta problem främst hanterats i bebyggda miljöer. Buller är dock en allvarlig störningsfaktor även i naturen. Inom delprojekt Buller i naturområden...
Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – Slutrapport

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – Slutrapport

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – Slutrapport  Title: Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – Slutrapport  Published by: SLU, Swedish Biodiversity Centre, CBM (CBM:s skriftserie: 74)  Author: J-O Helldin   Year of publication: 2013 | Language:...
Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer I

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer I

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer I – en metod för att identifiera konfliktpunkter  Title: Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer – en metod för att identifiera konfliktpunkter  Published by: SLU, Swedish Biodiversity Centre, CBM (CBM:s skriftserie: 62) ...

TRIEKOL-seminarium

TRIEKOL-seminarium och exkursion 23-24 maj 2012 i Stockholm TRIEKOL anordnade den 23-24 maj 2012 ett seminarium i Stockholm med efterföljande exkursion. Under åren 2009-2011 arbetade forskningsprogrammet TRIEKOL med att ta fram metoder och kunskaper för...
Effect of noise measures for birds

Effect of noise measures for birds

Effect of noise measures for birds TRIEKOL III ; Page not available in Swedish. Background The impacts of traffic noise on birdlife are well proven. Dose-effect relationships and critical levels are described in scientific literature. The impacts, however, differ...