Buller i naturområden

Buller i naturområden

Buller i naturområden TRIEKOL I-II Både människor och djur påverkas negativt av trafikbuller och hittills har detta problem främst hanterats i bebyggda miljöer. Buller är dock en allvarlig störningsfaktor även i naturen. Inom delprojekt Buller i naturområden...
Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – Slutrapport

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – Slutrapport

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – Slutrapport  Title: Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – Slutrapport  Published by: SLU, Swedish Biodiversity Centre, CBM (CBM:s skriftserie: 74)  Author: J-O Helldin   Year of publication: 2013 | Language:...
Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer I

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer I

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer I – en metod för att identifiera konfliktpunkter  Title: Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer – en metod för att identifiera konfliktpunkter  Published by: SLU, Swedish Biodiversity Centre, CBM (CBM:s skriftserie: 62) ...
Effect of noise measures for birds

Effect of noise measures for birds

Effect of noise measures for birds TRIEKOL III ; Page not available in Swedish. Background The impacts of traffic noise on birdlife are well proven. Dose-effect relationships and critical levels are described in scientific literature. The impacts, however, differ...
TRIEKOL programperiod III

TRIEKOL programperiod III

Programperiod III TRIEKOL ; Pågående programperiod Forskningsprogrammet TRIEKOL:s tredje programperiod pågår mellan åren 2017 och 2022.  Fler anpassningsåtgärder Trafikverket kommer framöver att behöva satsa större belopp på åtgärder för att anpassa infrastrukturen...