Effekt av faunaskärm ovan faunaport Vomb

Effekt av faunaskärm ovan faunaport Vomb

Effekter av faunaskärm ovan faunaport Vomb  Title: Miljöuppföljning – Effekter av faunaskärm utmed väg 11 ovan faunaport Vomb  Published by: Trafikverket  Author: Marcus Elfström  Year of publication: 2023 | Language: Swedish i Pages: 32 p Other: –...
Hantering av invasiva främmande arter i transportsektorn

Hantering av invasiva främmande arter i transportsektorn

Hantering av invasiva främmande arter i transportsektorn  Title: Hantering av invasiva främmande arter i transportsektorn – Delrapport inom projektet Verksamhetsnära samlad kunskapsutveckling för bekämpning av invasiva växter  Published by: Mittuniversitetet ...
Renens användning av broar vid väg och järnväg

Renens användning av broar vid väg och järnväg

Renens användning av broar vid väg och järnväg  Title: Renens användning av broar vid väg och järnväg- studier i Norrbotten 2018-2021  Published by: SLU, Swedish Biodiversity Centre, CBM (CBM:s skriftserie: 124)  Author: J-O Helldin  Year of publication: 2023 |...
Så har blomsterlupin spridit sig i Mellansverige

Så har blomsterlupin spridit sig i Mellansverige

Så har blomsterlupin spridit sig i Mellansverige  Title: Så har blomsterlupin spridit sig i Mellansverige  Published by: Svensk Botanisk Tidskrift 116:2 (2022)  Author: J-O Helldin et al.  Year of publication: 2022 | Language: Swedish, with English summary i...