2014: ÅGP-arter i infrastrukturmiljöer

Seminarium 4 december 2014 i Stockholm

TRIEKOL anordnade den 4 december 2014 ett seminarium i Stockholm med titeln Effektiv myndighetssamverkan för Grön infrastruktur och ÅGP.

Syftet med seminariet var att definiera grunderna för en genomförandestrategi för naturvårdsåtgärder i väg- och järnvägsmiljön med åtgärdsprogram för hotade arter i fokus, och att hitta arbetssätt för samverkan på regional (och kanske även lokal) nivå. Diskussionerna utgick från goda exempel på samverkan.

Bakom inbjudan stod, förutom TRIEKOL, även Trafikverket, Centrum för biologisk mångfald, Artdatabanken, Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen i Södermanland.

Arrangörer:

SLU, Trafikverket och TRIEKOL är arrangörer

Mer information

Program och inbjudan
Syntes från gruppdiskussioner

Vid eventuella frågor, kontakta:

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22