Välj en sida

Värdefulla träd vid vägar

IENE-webbinarium – 21 april 2021 (Online)

SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM), Trafikverket och Svenska IENE höll den 21 april 2021 ett halvdagswebbinarium om värdefulla träd längs vägar. 

Syftet med webbinariet var att redovisa resultat från SLU Centrum för biologisk mångfalds (CBM) arbete samt att sätta värdefulla träd i infrastruktur i ett sammanhang, både ur ekologisk synvinkel och i ett datahanteringsperspektiv.

CBM har haft som uppdrag att ge förslag på metoder för att inventera och ge förutsättningar att analysera träds biologiska värden och sammanhang. Webbinariet fungerade som en start på ett skapande av en samsyn om hur man skall värdera värdefulla träd. Även hur insamling och lagring av data skall ske. Allt för att underlätta synergier mellan myndigheter. 

Arrangörer:

Värdefulla träd i en allé. Foto: Anna Westin

Foto: Anna Westin

Programmet

Inledning

J-O Helldin, SLU Centrum för biologisk mångfald och Eva Ditlevsen, Trafikverket

Situationen för alléer i Frankrike

Chantal Pradines, Managing director ALLÉES – AVENUES /allées d’avenir, Frankrike

Se presentationen (PDF)

CBM:s rapport och landskapsperspektivet

Anna Westin och Tommy Lennartsson, SLU Centrum för biologisk mångfald

Se presentationen (PDF)

Trafikverkets arbete med skyddsvärda träd

Eva Ditlevsen, Trafikverket

Se presentationen (PDF)

Datalagring och inventeringar

Karin Sandberg, Länsstyrelsen och Jörgen Wissman, SLU Centrum för biologisk mångfald

Se presentation 1 (PDF), Se presentation 2 (PDF)

Avslutande ord om arbetet i framtiden

Eva Ditlevsen, Trafikverket och Karin Sandberg, Länsstyrelsen

Mer information

Sammanställning av webbinariet och summering av gruppdiskussioner (version 2021-05-21).

Se program och inbjudan.

Vid eventuella frågor, kontakta:

J-O Helldin

Forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22