Vägar och järnvägar

– Hot och möjlighet för biologisk mångfald

Kom till Stockholm i mars 2023 för deltagande i en Skandinavisk konferens om infrastrukturekologi, med resultatredovisning från forskningsprogrammet TRIEKOL III. Vilka hot och möjligheter innebär egentligen vägar och järnvägar för den biologiska mångfalden?

Ta del av kunskap om biologisk mångfald vid vägar och järnvägar

Vid denna konferens redovisar vi forskningen inom TRIEKOL 2018-2023 om bland annat faunapassager och skötsel av infrastrukturbiotoper. Konferensen ger också en överblick över Trafikverkets mål, riktlinjer och framtida arbete för naturmiljö vid vägar och järnvägar. Vi öppnar även programmet för presentationer av andra projekt och goda exempel inom området infrastrukturekologi.

Konferensens målgrupp omfattar alla som arbetar med infrastrukturekologi i Sverige, Norge och Danmark. Deltagarna kan exempelvis vara konsulter inom miljö/infrastruktur, forskare och forskarstuderande, eller miljöspecialister, projektledare, planerare och andra roller inom myndigheter, kommuner etc.

Varmt välkommen till detta unika tillfälle att träffa andra verksamma inom infrastrukturekologi, ta del av nya resultat och diskutera tillämpning och kommande forskning!

Konferens 14-15 mars 2023
Exkursion 16 mars 2023

Plats

Konferensen kommer att äga rum på World Trade Center i Stockholm. Vi hoppas att närheten till Stockholm Central ska underlätta för alla deltagare som reser med tåg. Centrala Stockholm erbjuder övernattningsmöjligheter på alla budgetnivåer samt restauranger och pubar på nära avstånd för umgänge kvällstid. 

Den 16 mars arrangeras sedan en exkursionsdag. 

Konferensen kommer att ske i huvudsak på plats – vi kan i dagsläget inte utlova deltagande via länk. 

Kostnad

Deltagande under de två konferensdagarna sker till ett självkostnadspris för lunch, fika och registreringsavgift, omkring 1.000kr SEK (slutlig avgift ännu ej fastställd). Konferensen har en grundfinansiering från Trafikverket.

För exkursionsdagen tillkommer eventuell kostnad.

Mer information

Konferensen är under planering, mer info kommer att uppdateras löpande på denna sida.

Vid frågor, kontakta: 

J-O Helldin

j-o.helldin@slu.se
+46 (0) 706-07 53 22