Kontakt

Weronika Axelsson Linkowski

Forskare vid Centrum för biologisk mångfald, SLU
Deltar inom TRIEKOL:s forskning om infrastrukturbiotoper.

Researcher at Swedish Biodiversity Centre, SLU
Contributes to TRIEKOL’s research on infrastructure habitats.